Powrót do Kącik wiedzy

Analiza Techniczna

3 Podstawowe założenia analizy technicznej o których musisz wiedzieć:

* rynek dyskontuje wszystko – cena zawiera wszystkie dostępne informacje dotyczące danego papieru wartościowego, zmiany w relacjach popytu i podaży oraz uwarunkowania gospodarcze, polityczne

* ceny podlegają trendom – ceny znajdują się w określonych trendach i będą tym trendom podlegać, do czasu gdy pojawią sygnały informujące o odwróceniu trendu

* historia się powtarza – analiza techniczna zajmuje się badaniem przyszłości, w oparciu o badanie przeszłości

Czym nie jest Analiza Techniczna?

Pomimo tego, że nazwa wskazuje na to, że analiza techniczna jest precyzyjnym narzędziem to tak nie jest. Analiza techniczna w dużym stopniu wymaga wiedzy, cierpliwości, subiektywnej oceny i własnych interpretacji.

Dlaczego z niej korzystamy?

Traiderzy korzystają z analizy technicznej w celu sprawdzenia, modyfikacji transakcji, a także do zarządzania ryzykiem.

 3 główne podejścia do analizy danych:

  1. Analiza wykresu: poziomy wsparcia
  2. Rozpoznanie wzorców: znalezienie wzorców lub formacji, które mogą sygnalizować różne zmiany
  3. Analiza trendu i impetu: częstotliwość zmian cen, użycie wskaźników trendu aby określić istnienie trendu

Istotną rzeczą w analizie technicznej jest również systematyczność naszej pracy, orientowanie się w najnowszych informacjach oraz wydarzeniach z świata na bieżąco.

W codziennym  analizowaniu rynku powinniśmy ująć:

-wydarzenia na rynku, reakcja par walutowych na zmiany

-informacje o wzrostach, spadkach w ostatniej dobie, jak i ich przyczynach

-analizy wykresów cenowych

-oceny aktualnych wydarzeń (politycznych, konfliktów militarnych itp.)

Formacje Liniowe

 Formacje występujące w analizie technicznej:        

Formacje Świecowe

 Formacje Świecowe Rodzaje świec: -Wysokie korpusy -Niskie korpusy -Szpulki -Ważka -Nagrobek -Parasolki -Marobuzu -Marobuzu otwarcia -Marobuzu zamknięcia -Doji -Doji na wysokich nogach -Świece wysokiej fali   Formacje Świecowe dzielimy na: 1) Formacje kontynuacji trendu: -Tasuki powyżej/poniżej luki cenowej, Białe dwójki, Trójka powyżej/poniżej luki cenowe, Rozstania, Przeczekanie, Pod szyją, Na szyi, Wyrzucenie, Trójki, Uderzenia trójki.   2) Formacje odwrócenia trendu: …

Wskaźniki Analizy Technicznej

   Wskaźniki analizy technicznej stworzone zostały do pomocy w identyfikacji różnych stanów rynku. Pamiętaj, że warto używać kliku wskaźników, a nie ufać tylko jednemu.   Podstawowe wskaźniki: 1. Średnie kroczące 2. RSI czyli Relative Strenght Index 3. Stochastic 4. MACD czyli Moving Average Convergence Divergence