Powrót do Analiza Techniczna

Formacje Liniowe

 Formacje występujące w analizie technicznej:

 

 

 

 

Kanał Trendowy

  Kanał Trendowy – jest odpowiedzialny za wyznaczenie kierunku tendencji, podobnie jak przy linii trendu. Kanał trendowy tworzą dwie równoległe względem siebie linie, które dotykają po minimach i maksimach cen. Przy kanale trendowym bardzo wyraźnie widać poziom wsparcia oraz poziom oporu. Kanały te dzielimy na 3 grupy: *wzrostowe *spadkowe*boczne, horyzontalne               …

Linie Trendu

Linie Trendu  – są jednym z bardzo istotnych narzędzi analizy technicznej. Linie trendu są to linie mówiące o kierunku trendu. Trend wzrostowy – linią trendu w tym wypadku są coraz wyższe miniony cenowe, można je połączyć prostą. Przebicie tej prostej może sygnalizować zmianę trendu. Dla trendu spadkowego tworzy się przeciwna sytuacja. Moment przebicia linii trendu: -pokonana linia wsparcia trendu wzrostowego staje się oporem …

Wsparcie i opór

  Poziom wsparcia to miejsce, w którym występuje wystarczająco dużo inwestorów by odwrócić cenę. Najpopularniejszymi metodami ustalania poziomu oporu i wsparcia są: – formacje klasyczne, -formacje świecowe, -średnie kroczące.   Szczyty i Dołki – rynek przykłada do nich również dużą wagę przy wyznaczaniu poziomów wsparcia oporu. Przy określeniu wsparcia i oporu wystarczy, że odnotujemy najniższą i najwyższą …

Formacja Trójkąta

Formacja Trójkąta – występuje na wykresach cenowych, instrumentów finansowych. Jej wygląd który rozpoczyna się od najszerszego miejsca i kończy w najwęższym jest odzwierciedleniem zmniejszenia zainteresowania uczestników rynku danym walorem. Wyróżniamy trójkąty : – wzrostowe – jest kontynuacją trendu wzrostowego, – spadkowe – odzwierciedla równowagę między popytem a podażą, jest kontynuacją trendu spadkowego, – symetryczne – …

Formacja „V”

  Formacja V – sygnalizuje możliwość zmiany kierunku, zaliczamy ją do formacji odwrócenia trendu. Formacja ta zaczyna się od niespodziewanego spadku do punktu gdzie równie nieoczekiwanie dochodzi do zmiany, Trend spadkowy zmienia się wzrostowy. Ta formacja może pojawić się na dołkach i na szczytach, wtedy obserwujemy odwróconą formację V.  

Formacja Głowa z Ramionami

Formacja głowy z ramionami – występuje najczęściej podczas zmiany długoterminowego trendu i jest jedną z najbardziej wiarygodnych . To formacja, stworzona z trzech lokalnych szczytów, czyli lewe ramię, głowa i prawe ramię. Szczyt głowy powinien być jednocześnie najwyższym punktem całej formacji. Potencjalny zasięg spadku wyznacza wysokość głowy odmierzona w dół od punktu przebicia linii szyi.   Przykład …

Formacja Flagi

Flagę kształtują dwie równoległe linie, które swoje nachylenia mają ustawione przeciwnie do trendu.  Wybicie tej formacji sygnalizuje o kontynuacji na rynku tego samego ruchu. Formacja flagi kształtuje się stosunkowo w krótkim okresie i pojawia się zazwyczaj w granicach połowy ruchu.                               …

Chorągiewka

Chorągiewka kształtuje się zazwyczaj przez dany okres czasu, jest to między 3-4 tygodniami. Najczęściej występuje ona po niemal pionowym ruchu cen i jest zapowiedzią kontynuacji jakieś ruchu w tym samym kierunku. Chorągiewka powinna wystąpić bez większych korekt. Wolumen powinien widocznie maleć podczas tworzenia się formacji, natomiast podczas wybicia w górę powinien znacznie wzrastać.  

Formacja Gartleya

Formacja Gartleya – ta formacja zalicza się do tych formacji, które zwiastują kontynuację trendu.  Aby formacja była spełniona to muszą być zachowane związki pomiędzy długościami poszczególnych fal. Zależności: Odcinek AB musi zatrzymać się na 61,8% odcinka XA Odcinek BC musi zatrzymać się w przedziale od 38,2-88,6% AB Odcinek CD musi zatrzymać się w przedziale 127,0-161,8% …