Powrót do Formacje Liniowe

Formacja Gartleya

Formacja Gartleya – ta formacja zalicza się do tych formacji, które zwiastują kontynuację trendu.  Aby formacja była spełniona to muszą być zachowane związki pomiędzy długościami poszczególnych fal.

Zależności:

  • Odcinek AB musi zatrzymać się na 61,8% odcinka XA
  • Odcinek BC musi zatrzymać się w przedziale od 38,2-88,6% AB
  • Odcinek CD musi zatrzymać się w przedziale 127,0-161,8% AB i 78,6% XA.