Powrót do Formacje Liniowe

Formacja Trójkąta

Formacja Trójkąta

– występuje na wykresach cenowych, instrumentów finansowych. Jej wygląd który rozpoczyna się od najszerszego miejsca i kończy w najwęższym jest odzwierciedleniem zmniejszenia zainteresowania uczestników rynku danym walorem.

Wyróżniamy trójkąty :

wzrostowe – jest kontynuacją trendu wzrostowego,

spadkowe – odzwierciedla równowagę między popytem a podażą, jest kontynuacją trendu spadkowego,

symetryczne – występuje przy trendzie wzrostowym lub spadkowym, uznawany jest sygnał że trend pozostanie taki sam

 

formacja trójkąta

formacja trójkąta