Powrót do Analiza Techniczna

Wskaźniki Analizy Technicznej

 

 Wskaźniki analizy technicznej stworzone zostały do pomocy w identyfikacji różnych stanów rynku.

Pamiętaj, że warto używać kliku wskaźników, a nie ufać tylko jednemu.

 

Podstawowe wskaźniki:

1. Średnie kroczące

2. RSI czyli Relative Strenght Index

3. Stochastic

4. MACD czyli Moving Average Convergence Divergence

 

Relative Strength Index

Wskaźnik RSI czyli Relative Strength Index – jest popularnym wskaźnikiem używanym często z wskaźnikiem MACD jako podstawowe narzędzi w tworzeniu analizy technicznej. Wartości wskaźnika występują na wykresie w skali 0-100. RSI porównuje ruchy zniżkujące i zwyżkujące cen zamknięcia w określonym przedziale czasu.

Średnie kroczące

  Średnie kroczące są jednym z podstawowych wskaźników i najczęściej stosowanych podczas analizy technicznej. Średnie kroczące są odpowiedzialne za weryfikacje i identyfikacje trendu oraz generowanie sygnałów handlowych. Istnieją dwa podstawowe typy: Prosta średnia krocząca to średnia, w której każdy kolejny punkt cenowy w jednostce czasu ma tą samą wagę. Wykładnicza średnia krocząca kładzie nacisk na …

Stochastic

STOCHASTIC – wskaźnik ten monitoruje zmianę ceny zamknięcia. Istnieją trzy odmiany tego wskaźnika: Stochastic Fast czyli szybki Stochastic Slow czyli wolny Stochastic Full czyli pełny Wskaźnik ten możemy interpretować na 3 sposoby: Pierwszym z nich jest oparcie się na przecięciu przez wskaźnik %K linii %D, drugim rodzajem interpretacji jest oparcie na przecięcie przez wskaźnik poziomu …

Wskaźnik MACD

Wskaźnik MACD czyli Moving Average Convergence Divergence Łączy w  sobie metodę przecięcia dwóch średnich. Na wykresie prezentowany jest przez linie MACD oraz linie sygnału, są to trzy linie, ponieważ linia MACD składa się z dwóch. Jest wskaźnikiem średnio i długookresowym. W przypadku tego wskaźnika mamy do czynienia ze zjawiskiem dywergencji : * pozytywnej: byka – w sytuacji rynku wyprzedanego …