Powrót do Wskaźniki Analizy Technicznej

Średnie kroczące

 

Średnie kroczące są jednym z podstawowych wskaźników i najczęściej stosowanych podczas analizy technicznej. Średnie kroczące są odpowiedzialne za weryfikacje i identyfikacje trendu oraz generowanie sygnałów handlowych. Istnieją dwa podstawowe typy:

  1. Prosta średnia krocząca to średnia, w której każdy kolejny punkt cenowy w jednostce czasu ma tą samą wagę.
  2. Wykładnicza średnia krocząca kładzie nacisk na większą wagę danych bliższych w czasie, jest to istotne i odpowiedzialne za szybszą identyfikację zmian kierunkowych.