Analiza Techniczna Indexu Dax

Analiza Techniczna Indexu Dax

Na wykresie dziennym Dax-a rysuje nam potencjalną głowę z ramionami, która to z analizy technicznej suretuje odwrócenie trendu.

Kiedy kurs przebije czerwoną linię poprowadzoną po dołkach mozemy mieć do czynienia z mocną przeceną.

 

5

Scroll to Top