Średnie kroczące

Średnie kroczące to jedne z najczęściej stosowanych wskaźników analizy technicznej, które pomagają traderom i inwestorom zrozumieć kierunek trendu cenowego na rynku finansowym.

Średnia krocząca jest obliczana poprzez uśrednienie cen zamknięcia dla określonego okresu czasu. Może to być na przykład średnia krocząca 10-dniowa, 50-dniowa, 100-dniowa itd., w zależności od preferencji i charakterystyki analizowanego rynku.

Istnieje kilka rodzajów średnich kroczących, ale najczęściej stosowane to:

  1. Średnia krocząca prostą (SMA – Simple Moving Average): Jest to najprostsza forma średniej kroczącej, gdzie każda cena zamykająca w danym okresie ma taką samą wagę. Średnia krocząca prostą można obliczyć poprzez zsumowanie cen zamknięcia dla danego okresu i podzielenie sumy przez liczbę dni w okresie.
  2. Średnia krocząca ważona (WMA – Weighted Moving Average): W przeciwieństwie do SMA, w której każda cena ma taką samą wagę, w przypadku WMA najnowsze ceny mają większą wagę. Jest to zwykle bardziej dynamiczna forma średniej kroczącej.
  3. Średnia krocząca wykładnicza (EMA – Exponential Moving Average): Podobnie jak WMA, EMA nadaje większą wagę najnowszym cenom. Jednak EMA daje większy nacisk na najbardziej aktualne dane, co sprawia, że jest jeszcze bardziej dynamiczna.

Średnie kroczące są używane w wielu strategiach handlowych, w tym w identyfikacji trendów, sygnałach wejścia i wyjścia, oraz jako wskaźniki potwierdzające. Na przykład, krzyżowanie się krótkoterminowej średniej kroczącej (np. 50-dniowej) z długoterminową średnią kroczącą (np. 200-dniową) może być używane jako sygnał kupna (kiedy krótkoterminowa średnia przecina długoterminową średnią w górę) lub sygnał sprzedaży (kiedy krótkoterminowa średnia przecina długoterminową średnią w dół).

Podsumowując, średnie kroczące są wszechstronnym narzędziem analizy technicznej, które pomagają traderom i inwestorom zrozumieć kierunek trendu cenowego na rynku finansowym oraz podejmować decyzje inwestycyjne.

Scroll to Top