Formacja Głowa z Ramionami

Formacja „Głowa i Ramiona” jest popularnym wzorcem analizy technicznej, który często pojawia się na wykresach cenowych. Jest to wzorzec odwrócenia trendu, który może sygnalizować zmianę trendu wzrostowego na trend spadkowy lub odwrotnie.

Formacja „Głowa i Ramiona” składa się z trzech głównych elementów:

  1. Głowa: Głowa to centralny punkt formacji, który jest wyznaczony przez wysoki punkt cenowy między dwoma niższymi punktami cenowymi (ramionami). Głowa często osiąga wyższe wartości niż ramiona, co oznacza, że jest to lokalny maksimum cenowe.

  2. Ramiona: Ramiona to dwa niższe punkty cenowe po obu stronach głowy. Ramiona są zazwyczaj podobnej wysokości i tworzą poziom lub lekko nachyloną linię, co sugeruje, że cena utworzyła dwa lokalne minima w okolicach tego samego poziomu.

  3. Linia szyi: Linia szyi to pozioma linia, która łączy dolne punkty cenowe ramion. Stanowi ważny poziom wsparcia lub oporu, który musi zostać przełamany, aby potwierdzić formację „Głowy i Ramion”. Jeśli cena przebije poziom linii szyi w dół, może to sygnalizować kontynuację trendu spadkowego. Natomiast przebicie poziomu linii szyi w górę może wskazywać na odwrócenie trendu wzrostowego.

Formacja „Głowa i Ramiona” jest uważana za silny sygnał handlowy, gdy występuje po wyraźnym trendzie cenowym. Jednakże, jak w przypadku każdej formacji technicznej, istotne jest potwierdzenie przez inne wskaźniki i analizę kontekstu rynkowego przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

Przykład odwróconej głowy z ramionami

EURJPYH1

Czerwoną linią wyrysowany potencjalny zakres RGR

EURJPYH1A

głowa z ramionami
głowa z ramionami
Scroll to Top