Formacja Harami Wzrostowe

Formacja harami wzrostowe jest jednym z ważnych wzorców analizy technicznej, który może sygnalizować potencjalną zmianę trendu na rynku finansowym. Jest to formacja odwrócenia trendu, która zwykle pojawia się w trendzie spadkowym i sugeruje możliwe osłabienie trendu lub jego odwrócenie.

Formacja harami wzrostowego składa się z dwóch głównych elementów:

  1. Duża czarna świeca: Pierwszy element formacji to duża czarna (lub czerwona) świeca, która reprezentuje silną presję sprzedających. Wartość zamknięcia jest niższa niż wartość otwarcia, co sugeruje, że cena spadała w trakcie sesji.
  2. Mała biała świeca: Drugi element formacji to mała biała (lub zielona) świeca, która znajduje się wewnątrz zakresu poprzedniej dużej czarnej świecy. Oznacza to, że wartość otwarcia i zamknięcia małej białej świecy mieści się w zakresie ciała poprzedniej dużej czarnej świecy.

Formacja harami wzrostowego sugeruje, że silna tendencja spadkowa może dobiegać końca, a traderzy mogą oczekiwać przyszłych wzrostów cen. Jest to ważny sygnał dla inwestorów, który może pomóc w zabezpieczeniu zysków lub w otwieraniu długich pozycji.

Jednakże, podobnie jak w przypadku innych formacji technicznych, ważne jest potwierdzenie sygnału harami wzrostowego przez kolejne ruchy cenowe oraz stosowanie odpowiednich strategii zarządzania ryzykiem. Dodatkowo, należy pamiętać, że żadna formacja techniczna nie gwarantuje sukcesu, a analiza kontekstu rynkowego jest również istotna przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

Formacja Harami Wzrostowe
Formacja Harami Wzrostowe
Scroll to Top