Formacja Gartleya

Formacja Gartleya, znana również jako „Gartley pattern”, to jedna z popularnych formacji cenowych używanych w analizie technicznej rynków finansowych. Jest to wzorzec harmoniczny, który może pomóc traderom w identyfikowaniu potencjalnych punktów zwrotnych na rynku.

Formacja Gartleya składa się z czterech głównych punktów, które tworzą charakterystyczny kształt „M” lub „W” na wykresie cenowym. Te punkty to:

  1. Punkt X: Punkt początkowy formacji, który reprezentuje impulsowy ruch cenowy. Może to być zarówno ruch wzrostowy, jak i spadkowy.
  2. Punkt A: Punkt, w którym cena zaczyna się odwracać po ruchu z punktu X. Może to być ruch przeciwny do impulsowego ruchu z punktu X.
  3. Punkt B: Punkt, w którym cena odwraca się ponownie w kierunku impulsowego ruchu z punktu X, ale nie przekracza poziomu punktu X. Odnosi się to do zwyżkowego ruchu cenowego w przypadku formacji „M” lub spadkowego ruchu cenowego w przypadku formacji „W”.
  4. Punkt C: Punkt, w którym cena znów odwraca się, tworząc korektę w stosunku do ruchu z punktu B. Cena zwykle osiąga poziom bliski poziomowi punktu A.

Formacja Gartleya może być uważana za kompletną, gdy cena odwraca się od punktu C i kontynuuje ruch zgodnie z kierunkiem pierwotnego impulsowego ruchu z punktu X. W niektórych przypadkach formacja Gartleya może mieć dodatkowy punkt, zwany punktem D, który jest zwykle zlokalizowany w okolicach rozszerzenia fibonacciego 0,618 lub 0,786.

Traderzy wykorzystują formację Gartleya jako sygnał do otwarcia pozycji handlowej, zwykle stosując odpowiednie zasady zarządzania ryzykiem, takie jak ustawienie zleceń stop-loss i take-profit. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że żadna formacja techniczna nie gwarantuje sukcesu, a analiza kontekstu rynkowego i potwierdzenie przez inne wskaźniki są istotne przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

Scroll to Top