Formacje Świecowe

 Formacje Świecowe

Rodzaje świec:

-Wysokie korpusy

-Niskie korpusy

-Szpulki

-Ważka

-Nagrobek

-Parasolki

-Marobuzu

-Marobuzu otwarcia

-Marobuzu zamknięcia

-Doji

-Doji na wysokich nogach

-Świece wysokiej fali

 

Formacje Świecowe dzielimy na:

1) Formacje kontynuacji trendu:

-Tasuki powyżej/poniżej luki cenowej, Białe dwójki, Trójka powyżej/poniżej luki cenowe, Rozstania, Przeczekanie, Pod szyją, Na szyi, Wyrzucenie, Trójki, Uderzenia trójki.

 

2) Formacje odwrócenia trendu:

-Młot, Wisielec, Odwrócony młot, Spadająca gwiazda, Gwiazdy Doji, Objęcia, Harami, Krzyż Harami, Przenikanie, Zasłona ciemnej chmury, Zatrzymanie, Spotkanie, Gwiazda poranna, Gwiazda wieczorna, Gwiazda poranna Doji, Gwiazda wieczorna Doji, Porzucone dziecko, Dwa kruki, Dwa kruki powyżej luki cenowej, Trzy kruki, Trzy identyczne kruki, Blok, Narada.

 

Scroll to Top