Pisanie Robota MT4

Prowadzimy tez usługe pisana robotów na platforme mql4. Poniżej przedstawiam przykład zlecenia na napisanie robota.

 1. Wielkość lota do wpisania czy będzie obliczana w jakiś sposób. 
 2. TeakeProfit do wpisania czy obliczany.
 3. Stoploss do wpisania czy obliczany.
  1. Stoploss kroczący
 4. Warunek otwierania pozycji warto zamieścić kilka zrzutów ekranów
  1. Na wzrosty 
  2. Na spadki
 5. Dodatkowe warunki
  1. Pierwszy
  2. Drugi
 6. Warunek zamykania pozycji.
 7. Ile transakcji na raz będzie miał robot. 

Przykład

Robot będzie miał dwie strategie. 

Pierwsza na średnich kroczących:

 1. lot wpisany albo procentowy (chce ryzykować % obliczany na podstawie kapitału i wysokości stoploss)
 2. TP wpisany
 3. SL wpisany
  1. tak
  1. Odwrotnie niż jak na spadek 
  2. Przecięcie się Średnich kroczących. Gdy szybka wcześniej była nad, teraz jest pod.
 4. Brak
 5. Tylko Stoploss i TeakeProfit 
 6. Może mieć kilka 

Druga 

Strategie polegająca na wybiciach.

 1. Taki sam jak dla wcześniejszej strategii 
 2. TeakeProfit do wpisania czy obliczany.
 3. Stoploss do wpisania czy obliczany.
  1. Stoploss kroczący
 4. Robot przeszukuje historie i wyszukuje najwyższy i najniższy punkt z określonej liczby (“Highest” i “Lowest”)
  1. Jeśli kurs będzie poniżej lini “Lowest” otwiera pozycje na Buy
  2. Jeśli kurs będzie powyżej lini “Highest” otwiera pozycje na Sell
 5. Dodatkowo niemoże otworzyć cześciej niż zdany parametr
  1. robot działa na wskazanym interwale (timeframe) 
  2. odległość między Lowest i Highest powinna być większa niż dany parametr
 6. Tylko Stoploss i TeakeProfit 
 7. Może mieć kilka 

Opis parametrów.

Dwie pierwsze zmienne dotyczą obu transakcji. 

LotSize – 

percent – działa gdy LotSize jest równy 0. Oblicza wielkość lota względem kapitału i wielkością stoplosa tak by w razie porażki strata kapitału była równa danemu procentowi

Zmienne przy pomarańczowym prostokącie dotyczą pierwszej strategii średnich kroczących. 

Strategia_1 – jeżeli jest true to robot będzie otwierać pozycje.

Teakeprofit_1 – ustawia take profit na wskazanym poziomie do otwarcia transakcji 

StopLoss_1 – ustawia stop loss na wskazanym poziomie do otwarcia transakcji 

MA_Fast-Należy podać ile świec ma brac pod uwagę (MA fast powinna być mniejsza niż MA_Slow by robot działał zgodnie z strategią ale gdy się pota tak ja w przykładzie to robot bedzie otwierał poprostu odwrotne pozycjie)

MA_Slow-Należy podać ile świec ma brac pod uwage 

Timeframe_1-jest to interwał czasowy do którego mają się dostosować średnie kroczące.

Zmienne w żółtej ramce są związane z zarządzaniem stop lossem o nich na końcu:

Zmienne przy niebieskim prostokącie dotyczą drugiej strategii 

Strategia_2 – jeżeli jest true to robot będzie otwierać pozycje.

Teakeprofit_2 – ustawia take profit na wskazanym poziomie do otwarcia transakcji 

StopLoss_2 – ustawia stop loss na wskazanym poziomie do otwarcia transakcji 

Looking for extremes – wyszukuje punkty najwyżej i najniżej z określonej liczny słupków wstecz.

Time between transactions. Ile musi upłynąć po otwarciu transakcji by mógł otworzyć kolejną czas jest wyrażony w ilości ram czasowych (timeframe_2*Time between transactions)

Distance between top and bottom-

timeframe_2 – jest to interwał czasowy do którego mają się dostosować średnie kroczące.

“Breakeven” – Mówi ile punktów musi być na plusie by przestawić stop loss 

 “Level BreakEven” Jak wysoko ma przedstawić stop lossa gdy kurs osiągnie Breakeven

“trailing stop loss start” – Mówi ile punktów musi być na plusie by zaczął działać stop loss kroczący 

“trailing stop loss 1” w jakiej odległości do kursu ma podążać stop loss gdy działa “trailing stop loss start”

“trailing stop loss end” Jesli kurs jest bliżej teake profitu niż podana liczba to przestawia stop loss kroczacy na “trailing stop loss 2”

“trailing stop loss 2” – w jakiej odległości do kursu ma podążać stop loss gdy działa “trailing stop loss end”

Pierwsza strategia i zarządzanie stoplossem 

Gdy mamy zysku 250 punktów nasz stop loss z poziomu początkowego wchodzi na poziom 50 punktów. Gdy osiągniemy 300 punktów stopl loss przechodzi w fazę kroczenia za kursem w odległosci 200. czyli na poziomie 300 stop loss ustawia się na 100 gdy kurs osiągnie 330 stop loss zabezpieczy już 130 zysku.

Druga strategia i zarządzanie stoplossem 

Gdy mamy zysku 250 punktów nasz stop loss z poziomu początkowego wchodzi na poziom 0 punktów. Standardowy BreakEven. Gdy osiągniemy 300 punktów stopl loss przechodzi w fazę kroczenia za kursem w odległosci 200. Tak jak w przypadku powyżej. Nasz Take Profit jest na poziomie 1500 gdy zbliżymy się do niego na odległość “trailing stop loss end” nasz stop loss kroczący ustawiamy na 100. 

Scroll to Top