Wskaźnik MACD

Wskaźnik MACD czyli Moving Average Convergence Divergence

Łączy w  sobie metodę przecięcia dwóch średnich. Na wykresie prezentowany jest przez linie MACD oraz linie sygnału, są to trzy linie, ponieważ linia MACD składa się z dwóch. Jest wskaźnikiem średnio i długookresowym.
W przypadku tego wskaźnika mamy do czynienia ze zjawiskiem dywergencji :

pozytywnej: byka – w sytuacji rynku wyprzedanego linia MACD rozpoczyna silnie rosnąc wyprzedzając jednocześnie ceny – możemy to odczytywać jako formowanie się dołka cenowego i jest to duże prawdopodobieństwo mocnego wybicia.

negatywnej: niedźwiedzia – w sytuacji rynku wykupionego ceny rosną pomimo spadającego MACD – jest to znak formowania się szczytu cenowego, możemy spodziewać się sporego spadku cen, zmiany trendu na spadkowy, wybicia w dół

 

 

MACD
MACD
Scroll to Top