Forex

Forex (ang. Foreign Exchange) Międzynarodowy rynek walutowy

Jest to największy tego rodzaju rynek na cały świecie i wywołuje on każdego dnia ogromne ilości pieniędzy, liczące nawet około cztery i pół biliona dolarów amerykańskich (USD). Jednak kwoty, o których mowa to pieniądze, które są obrotem tego rynku, a nie środkami zainwestowanymi. Niepewność strat pieniężnych dla foreksowców wiąże się z tym, że kursy forex zdarzają się różne i trzeba wnikliwie analizować wszystkie zmiany. Rynek forex jest wybitnie popularnym rodzajem biznesu, na którym można uzyskać znaczące pieniądze. Aczkolwiek przed rozpoczęciem przygody z tego rodzaju postępowaniami walutowymi, powinno się pamiętać, że nikt nie może zagwarantować nam zarobienia jakichkolwiek pieniędzy. A właściwie należy mieć na uwadze fakt, że wchodząc na rynek walutowy ponosimy niebezpieczeństwo utraty nawet całego włożonego kapitału.

STOP LOSS – stałe zlecenie giełdowe automatycznej sprzedaży wskazanego papieru wartościowego, waluty  lub towaru w momencie, gdy cena osiągnie określoną, niską wartość.

Zlecenie „stop loss” jest jednym z narzędzi ochrony środków pieniężnych w przypadku ruchu cenowego w dół, która ma zabezpieczyć inwestora przed nadmiernymi stratami.

TAKE PROFIT – Rodzaj zlecenia giełdowego, które powoduje automatyczne zamknięcie pozycji, gdy inwestycja osiągnie określony w zleceniu zysk.

Jest to zlecenie odwrotne do zlecenia stop loss.

DŹWIGNIA – jest to narzędzie dzięki, któremu możemy obracać znacznie większym kapitałem, niż aktualnie posiadamy. Wartość dźwigni (np. 1:500) określa nam ,o ile pieniędzy mamy do dyspozycji w stosunku do tego co wpłaciliśmy. Czyli w przypadku lewara 1:500 dysponujemy 500 razy większym kapitałem.

• Dlaczego stosujemy dźwignię : Ponieważ na rynku forex zmiany kursów walut są bardzo małe (pojedyncze pipsy to czwarte miejsce po przecinku), dlatego tez bez użycia dźwigni bardzo trudno byłoby uzyskać satysfakcjonujące zyski. Jedynym wyjściem byłoby posiadanie sporej sumy pieniędzy, a to mogłoby znacznie ograniczyć liczbę graczy.

SPREAD – różnica pomiędzy kursem kupna, a sprzedaży. Jednocześnie staje się kosztem transakcji. Spread wyrażany jest w pipsach.

LOT – jest jednostką określającą ilość waluty na rynku forex. Występują również miniloty i mikroloty.

Przykłady:

1 lot EUR/USD 100 000 E

Minilot (0,1) – EUR/USD to 10 000 euro

Mikrolot (0,01) – USD/PLN to 1000$

BROKER – Instytucja pośrednicząca w handlu walutami, pobierająca za to prowizję.

KONTRAKTY TERMINOWE – są to transakcje finansowe. Przedmiotem obrotu są umowy/kontrakty na transakcję, które zostaną wykorzystane w przyszłości.

Co zaliczamy do kontraktów terminowych? – Futures, Forward, FRA

INFLACJA  Wzrost cen, dóbr i usług.

Scroll to Top