Wsparcie i opór

Wsparcie i opór są kluczowymi pojęciami w analizie technicznej rynków finansowych. Odnoszą się one do poziomów cenowych, które wyznaczają obszary, w których cena aktywa ma tendencję do zatrzymywania się lub odwracania kierunku.

  1. Wsparcie: Wsparcie to poziom cenowy, poniżej którego cena aktywa ma tendencję do zatrzymywania spadków i odwracania się w kierunku wzrostowym. Oznacza to, że na tym poziomie znajduje się silna popytowa presja kupujących, którzy zwykle chcą wykorzystać niższe ceny jako okazję do zakupu. Wsparcie może być wynikiem różnych czynników, takich jak poziomy historyczne, linie trendu, wskaźniki techniczne czy też psychologia rynku. Gdy cena osiąga poziom wsparcia, inwestorzy często oczekują, że cena wzrośnie, co może skutkować reakcją kupujących i wzrostem cen.
  2. Opór: Opór to poziom cenowy, powyżej którego cena aktywa ma tendencję do zatrzymywania wzrostów i odwracania się w kierunku spadkowym. Oznacza to, że na tym poziomie znajduje się silna podażowa presja sprzedających, którzy zwykle chcą wykorzystać wyższe ceny jako okazję do sprzedaży. Podobnie jak w przypadku wsparcia, opór może być wynikiem różnych czynników i może być identyfikowany za pomocą różnych narzędzi analizy technicznej. Gdy cena osiąga poziom oporu, inwestorzy często oczekują, że cena spadnie, co może skutkować reakcją sprzedających i spadkiem cen.

Wsparcie i opór są istotnymi poziomami cenowymi, które są uwzględniane przez traderów i inwestorów przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Inwestorzy często szukają potwierdzenia wsparcia lub oporu za pomocą innych wskaźników i narzędzi analizy technicznej, zanim podejmą decyzję o wejściu lub wyjściu z pozycji handlowej. Ważne jest również zrozumienie, że poziomy wsparcia i oporu mogą być dynamiczne i zmieniać się w czasie wraz ze zmianami na rynku.

wsparcie
wsparcie
opór
opów
Scroll to Top