Relative Strength Index

Wskaźnik Siły Względnej (RSI – Relative Strength Index) jest popularnym wskaźnikiem analizy technicznej, który mierzy siłę i dynamikę cen instrumentu finansowego. Stosowany jest głównie w analizie rynku akcji, ale może być również używany w innych klasach aktywów, takich jak waluty czy surowce.

RSI oblicza się na podstawie stosunku średnich zysków do średnich strat w określonym okresie czasu. Standardowo stosuje się 14 okresów, ale wskaźnik można dostosować do preferencji i charakterystyki analizowanego rynku.

Wskaźnik RSI porusza się w zakresie od 0 do 100 i interpretuje się go na kilka sposobów:

  1. Poziomy skrajne: Wskaźnik RSI powyżej 70 sugeruje, że dany instrument jest przekupiony, co może oznaczać, że cena jest prawdopodobnie zbyt wysoka i może wystąpić potencjalna korekta w dół. Natomiast wskaźnik RSI poniżej 30 sugeruje, że dany instrument jest przesprzedany, co może oznaczać, że cena jest prawdopodobnie zbyt niska i może wystąpić potencjalna korekta w górę.
  2. Sygnały odwrócenia: Wskaźnik RSI może generować sygnały odwrócenia trendu, gdy osiąga skrajne poziomy. Na przykład, gdy RSI przekroczy poziom 70 i następnie zacznie spadać, może to sugerować potencjalną korektę w dół. Podobnie, gdy RSI spadnie poniżej 30 i następnie zacznie rosnąć, może to sugerować potencjalną korektę w górę.
  3. Dyferencje: Wskaźnik RSI może tworzyć dyferencje między cenami i wskaźnikiem, co może wskazywać na potencjalne odwrócenie trendu. Na przykład, gdy cena tworzy nowe maksimum, a RSI nie potwierdza tego ruchu, może to sugerować słabość trendu wzrostowego i możliwość jego odwrócenia.

Wskaźnik RSI jest użytecznym narzędziem dla traderów i inwestorów, ale jak każdy wskaźnik techniczny, powinien być stosowany z innymi narzędziami analizy technicznej i uwzględniany w kontekście ogólnego rynku oraz sytuacji fundamentalnej. Ponadto, ważne jest stosowanie odpowiednich strategii zarządzania ryzykiem przy korzystaniu z wskaźnika RSI.

Scroll to Top