Formacja Spadająca Gwiazda

Formacja spadającej gwiazdy, znana również jako „evening star”, jest jednym z ważnych wzorców analizy technicznej, który może sygnalizować potencjalną zmianę trendu na rynku finansowym. Jest to formacja odwrócenia trendu, która zwykle pojawia się w trendzie wzrostowym i sugeruje możliwe osłabienie trendu lub jego odwrócenie.

Formacja spadającej gwiazdy składa się z trzech głównych elementów:

  1. Duża biała świeca: Pierwszy element formacji to duży biały (lub zielony) korpus świecy, który reprezentuje silną presję kupujących. Wartość zamknięcia jest wyższa niż wartość otwarcia, co sugeruje, że cena rosła w trakcie sesji.
  2. Mała świeca: Drugi element formacji to mała świeca, która może być biała lub czarna. Jest to sygnał konsolidacji lub braku pewności na rynku.
  3. Duża czarna świeca: Trzeci element formacji to duża czarna (lub czerwona) świeca, która otwiera się powyżej zamknięcia poprzedniej białej świecy i zamyka się poniżej połowy korpusu poprzedniej białej świecy. Ta czarna świeca reprezentuje nagłe osłabienie presji kupujących i wzrost aktywności sprzedaży.

Formacja spadającej gwiazdy sugeruje, że silna tendencja wzrostowa może dobiegać końca, a traderzy mogą oczekiwać przyszłych spadków cen. Jest to ważny sygnał dla inwestorów, który może pomóc w zabezpieczeniu zysków lub w otwieraniu krótkich pozycji.

Jednakże, podobnie jak w przypadku innych formacji technicznych, ważne jest potwierdzenie sygnału spadającej gwiazdy przez kolejne ruchy cenowe oraz stosowanie odpowiednich strategii zarządzania ryzykiem. Dodatkowo, należy pamiętać, że żadna formacja techniczna nie gwarantuje sukcesu, a analiza kontekstu rynkowego jest również istotna przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

spadająca gwiazda
Formacja Spadająca Gwiazda
Scroll to Top