Formacja Trójkąta

Formacja trójkąta jest jednym z popularnych wzorców cenowych występujących na wykresach analizy technicznej. Jest to kształt cenowy, który tworzy się, gdy zakres cenowy aktywa zwęża się, tworząc trójkątne ułożenie linii trendu.

Formacja trójkąta może przyjmować dwa główne typy:

  1. Trójkąt wzrostowy (trójkąt symetryczny): Ten typ formacji trójkąta charakteryzuje się równoległymi liniami trendu zarówno dla linii oporu, jak i wsparcia. Oznacza to, że zarówno niższe wierzchołki, jak i wyższe dołki cenowe, tworzą linie trendu zbliżające się do siebie. Trójkąt wzrostowy sugeruje, że popyt i podaż zbliżają się do siebie, co może prowadzić do przełamania w jednym z kierunków – wzrostowym lub spadkowym.

  2. Trójkąt spadkowy (trójkąt symetryczny): Ten typ formacji trójkąta również charakteryzuje się równoległymi liniami trendu dla linii oporu i wsparcia. Jednak w tym przypadku zarówno wyższe wierzchołki, jak i niższe dołki cenowe, tworzą linie trendu zbliżające się do siebie. Trójkąt spadkowy sugeruje, że popyt i podaż zbliżają się do siebie, co może prowadzić do przełamania w jednym z kierunków – spadkowym lub wzrostowym.

Analiza formacji trójkąta może dostarczyć traderom i inwestorom wskazówek dotyczących potencjalnej przyszłej zmienności cenowej i zmiany trendu. Wiele osób szuka potwierdzenia przełamania linii trendu (wsparcia lub oporu) przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Ważne jest jednak zrozumienie, że formacje trójkąta nie są gwarantem przyszłych ruchów cenowych i że należy stosować je w połączeniu z innymi narzędziami analizy technicznej oraz odpowiednimi strategiami zarządzania ryzykiem.

 

formacja trójkąta
formacja trójkąta
Scroll to Top