Formacja Zasłona Ciemnej Chmury

Formacja Zasłona Ciemnej Chmury (ang. Dark Cloud Cover) jest jednym z ważnych wzorców analizy technicznej, który sygnalizuje możliwą zmianę trendu na rynku finansowym. Jest to formacja odwrócenia trendu, która zwykle pojawia się w trendzie wzrostowym i sugeruje potencjalne osłabienie trendu lub jego odwrócenie.

Formacja Zasłony Ciemnej Chmury składa się z dwóch głównych elementów:

  1. Duża biała świeca: Pierwszym elementem formacji jest duża biała (lub zielona) świeca, która reprezentuje silną presję kupujących. Wartość zamknięcia jest wyższa niż wartość otwarcia, co sugeruje, że cena wzrastała w trakcie sesji.

  2. Duża czarna świeca: Drugim elementem formacji jest duża czarna (lub czerwona) świeca, która otwiera się powyżej zamknięcia poprzedniej białej świecy i zamyka się poniżej połowy korpusu poprzedniej białej świecy. Ta czarna świeca reprezentuje nagłe osłabienie presji kupujących i wzrost aktywności sprzedaży.

Formacja Zasłony Ciemnej Chmury sugeruje, że silna tendencja wzrostowa może dobiegać końca, a traderzy mogą oczekiwać przyszłych spadków cen. Jest to ważny sygnał dla inwestorów, który może pomóc w zabezpieczeniu zysków lub w otwieraniu krótkich pozycji.

Podobnie jak w przypadku innych formacji technicznych, ważne jest potwierdzenie sygnału Zasłony Ciemnej Chmury przez kolejne ruchy cenowe oraz stosowanie odpowiednich strategii zarządzania ryzykiem. Dodatkowo, należy pamiętać, że żadna formacja techniczna nie gwarantuje sukcesu, a analiza kontekstu rynkowego jest również istotna przed podjęciem decyzji inwestycyjnych.

Zasłona Ciemnej Chmury
Zasłona Ciemnej Chmury

Zasłona Ciemnej Chmury

Scroll to Top