Krym oficjalnie włączony do Rosji-Konsekwencje

Krym jest oficjalnie włączony do Rosji, dlatego też zostało znowelizowane prawo kodeksu karnego na ten temat, które już w maju ma wejść w życie. Osoby nawołujące do oddania Krymu Ukrainie będą regulowane prawem i surowo karane. Kodeks Karny przewiduje:

-kara grzywny-300 tysięcy rubli

-prace przymusowe

-nawet kara więzienia do 5 lat

Scroll to Top