PODPIS ELEKTRONICZNY TAKI SAM W CAŁEJ UNII

Od 1 lipca 2014 wejdzie unijne rozporządzenie eIDAS, które ma na celu ujednolicenie przepisu dot. podpisów elektronicznych. Ma to wpłynąć miedzy innymi na bezpieczeństwo interakcji oraz na rozwój rynku usług elektronicznych. 

Scroll to Top