Wzrost polskiego PKB

W tym roku najprawdopodobniej wzrost PKB przekroczy powyżej 3%, powiedział Mateusz Szczurek. Polska również nie będzie miała problemu z obniżeniem deficytu sektora finansowego do 3,9% PKB. Szczurek dodał również że prace nad dokumentem są w trakcie i że ministerstwo nie ma ostatecznych danych na temat deficytu za 2013 rok. 

Scroll to Top