Dane o koniunkturze

Poprawa koniunktury w handlu, usługach i przemyśle. Według informacji z Głównego Urzędu Statystycznego klimat koniunktury kształtuje się w kwietniu na poziomie +12%.  Większość firm spodziewa się zwiększonego popytu na usługi.

Scroll to Top