Pierwszy dzień miesiąca-dane:

Rynek Chiński:

Oprocentowanie pożyczek tygodniowych na rynku międzybankowym wzrosło do 4,205%

Bank centralny umocnił dziś juana, obniżając kurs oficjalny do 6,1503 CNY za 1 USD

Oficjalny indeks PMI chińskiego przemysłu wzrósł do 50,3 pkt, natomiast odczyt indeksu PMI przygotowywanego przez bank HSBC spadek o 0,5 do 48 pkt.

 

Indeks PMI dla polskiego przemysłu

Pomimo nadal dynamicznego ożywienia w przemyśle, spodziewano się mniejszego spadku

Indeks spadł w marcu o 1,9 pkt. czyli jest na poziomie 54pkt. Spadek indeksu spowodowany jest obniżeniem się ilości nowych zamówień, głownie z eksportu. 

Scroll to Top