ZUS czy OFE

Od dzisiaj tj. 1 kwietnia do 31 lipca Polacy płacący składki emerytalne będą wybierać czy chcą odkładać część składek w OFE czy na subkoncie w ZUS. 

Scroll to Top