Dane Banku Pekao S.A.

Zysk netto Banku wzrósł o 4,5% porównując do ubiegłego roku. Wolumen kredytowy Banku wzrósł o 9%, natomiast produkty detaliczne kredytowe są wyższe o ponad 38%.  Przychody tego Banku wyniosły 1,7 mld złotych, a wynik operacyjny 933 mln złotych.

Scroll to Top