KNF zatwierdził prospekt producenta aluminium

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt  Alumetalu, największego w kraju i w Europie Środkowo-Wschodniej producenta aluminium wtórnego (z przetopu złomu).  Oferta publiczna, która ruszy po weekendzie, obejmuje wyłącznie papiery głównego udziałowca tj. funduszu Abris Capital Partners, który wystawia na sprzedaż 30,55% akcji.  UniCredit CAIB Poland to globalny koordynator IPO, oferujący i zarządzający księgą popytu.

Alumetal w ubiegłym roku przy 1,02 mld zł przychodów miał 35,8 mln zł zysku netto. Początkiem roku oferta Alumetalu była nieoficjalnie szacowana na 200–500 mln zł.

 

Scroll to Top