Sygnał z Wall Street

Notowania indeksów S&P 500, Dow Jones Industrial czy DAX 30 zanotowały kolejne szczyty.  Wiele mniejszych agregatów osiągnęło swoje lokalne lub historyczne maksima. Inwestorzy w Europie jak i USA są pełni optymizmu, gdyż index  VIX prezentujący oczekiwania co do zmienności na rynku jest notowany na historycznych minimach. Jest to dopełnienie pozytywnego scenariuszu dla rynków.

Scroll to Top