Umocnienie funta

Brytyjska gospodarka jest jedną z najbardziej dynamicznych, tempo wzrostu szacowane jest na 4%. Zmiany dla polityki pieniężnej oznaczają zielone światło dla umocnienia funta. W ubiegłym roku Mark Carney przekonywał inwestorów, że stopy procentowe w długim okresie w Wielkiej Brytanii nie wzrosną dopóki stopa bezrobocia nie przekroczy 7%. Rzeczywistość jednak wyglądała nieco inaczej, bezrobocie w kwietniu wyniosło 6,6% zatem Bank Anglii przygotowuje podwyżkę stóp procentowych. Obecnie funt kosztuje 5,17 złotego, natomiast perspektywa polityki pieniężnej oznacza dalsze umocnienie angielskiej waluty.

Scroll to Top