Wpływ EBC na złotówkę

Złoty w piątkowym handlu stabilizuje się po wczorajszej sesji. W tej chwili wynosi 4,1285 PLN za euro. Działania EBC tj. obniżka stopy procentowej i depozytowej, zakup papierów zabezpieczonych aktywami, zakup obligacji i długoterminowe operacje refinansujące, wywołały skok zmienności na rynkach, widoczny w wycenie polskich aktywów.  Wczorajszy przebieg sesji na rynku złotego może być sygnałem do ewentualnych zwyżek.  W perspektywie kolejnych tygodni złoty zmierzać będzie do obszaru 4,08-4,10 PLN za euro.

Scroll to Top