Echo Investment-druga emisja obligacji

Sukces pierwszej emisji obligacji sprawił, że kielecki deweloper zdecydował się na drugą emisję obligacji o wartości nominalnej 25 mln zł z oprocentowaniem o 10 p.b.

Zapisy trwają od 2 do 11 lipca, a inwestorzy, którzy złożyli zapisy na papiery dłużne w pierwszej serii w dniach 27-30 czerwca również mają szansę na objęcie obligacji nowej emisji.
Papiery dłużne nie są zabezpieczone, a wartość nominalna jednej obligacji wynosi od 100 zł do 100,14 zł. Im wcześniej złożony zapis, tym wartość nominalna niższa. Przewiduje się dopuszczenie papierów do obrotu na rynku Catalyst 28 lipca.
Scroll to Top