Fiskus chce ożywić giełdę

Giełda, by wzmocnić swoją pozycję potrzebuje oszczędności Polaków.

Ministerstwo Finansów planuje pakiet zmian, które mają tchnąć życie w warszawską giełdę. Myśli nad rozszerzeniem katalogu kosztów podatkowych odnośnie przygotowania emisji i wprowadzenia ulg w podatku.

Rozważa też wprowadzenie zachęt podatkowych dla niewycofujących się z inwestycji na rynku przez 4-5 lat, oraz proporcjonalne wysokości naliczania podatku z utrzymaniem instrumentu dłużnego.

Pomysły są popierane, ponieważ bazują na postulatach instytucji związanych z rynkiem kapitałowym tm.in. Komisji Nadzoru Finansowego.

Scroll to Top