PKB rośnie

Dynamika wzrostu PKB w 2014 r. wyniesie 3,4 %, zaś w 2015 r. tempo wzrostu gospodarczego przyspieszy do 3,7 %, natomiast eksport w 2014 r. wzrośnie o 3,9 %, a w 2015 r. o 5,6 %.

Czynnikiem wpływającym na dynamikę PKB ma być przede wszystkim konsumpcja indywidualna napędzana wzrostem dochodów oraz inwestycje dokonywane pod wpływem oczekiwanego wzrostu konsumpcji i niskiej stopy procentowej.

Na rozmiar eksportu będzie mieć wpływ postępujące ożywienie w handlu światowym Wiąże się to z  wychodzeniem rynków zachodnioeuropejskich z kryzysowego zastoju.

 

Scroll to Top