Dywidendy na GPW

Podziału zysku obejmie tylko tych akcjonariuszy, którzy posiadali na rachunku akcje GPW na zamknięciu notowań 4 sierpnia. Na jedną akcję przypada 1,2 zł a dywidenda zostanie wypłacona 26 sierpnia.

Akcjonariusze GPW w tym roku bardzo długo czekają na dywidendę, ponieważ  walne zgromadzenie akcjonariuszy było dwukrotnie przerwane.

Początkowo prawo do dywidendy miało przypadać 17 lipca, a dzień wypłaty 5 sierpnia. Później dzień dywidendy miał  przypaść na 23 lipca, a wypłata na 7 sierpnia. A że w tym terminie również nie udało się dokończyć walnego, dzień dywidendy przypadał 7 sierpnia, dzień wypłaty zaś 26 sierpnia. Dopiero 25 lipca walne zostało dokończone. Ostatecznie na dywidendę przeznaczono blisko 50,4 mln zł zysku, co daje 1,2 zł na akcję a GPW zarobiła blisko 101,4 mln zł.

Scroll to Top