Europejskie banki czekają na wyniki testów

W niedzielę Europejski Bank Centralny poda wyniki testu odporności banków w UE na sytuacje kryzysowe. Niepokój o wyniki spowodował w piątek spadki na światowych rynkach oraz kursu euro.

Do spadku europejskiej waluty przyczyniły się obawy o to, że ponad 15 % wszystkich badanych, nie sprawdzi się w testach, gdyż mogłoby to podsycać niepokoje o podaż kredytów w przyszłości i ogólną sytuację gospodarczą. Większość inwestorów nie oczekuje jednak  niespodzianek, zwłaszcza w przypadku renomowanych banków. Do niedzieli wyniki są tajne, jednak już wiadomo, że  ok. 10 banków nie przeszło pomyślenie testów.  Te banki zapłacą za to z pewnością cenę na rynkach.

Badanie, które prowadzi 6 tys. ekspertów, jest bardzo skrupulatne i znacznie bardziej dogłębne niż poprzednie stress-testy w UE.
Sam test jest równie ważny, jak jego wyniki, bowiem zmobilizował instytucje finansowe do uporządkowania swoich finansów.
Na dłuższą metę opublikowanie wyników badania będzie dla banków motywujące.
Raport ujawni wyniki testów obrazujących, czy europejskie banki poradziłyby sobie w przypadku załamania gospodarki.
Operacja polegała na sprawdzeniu, jak instytucje finansowe działałyby w skrajnych scenariuszach, tj. recesji, wzrostu bezrobocia, spadków na giełdach, utraty zaufania do obligacji państwowych czy wzrostu nieściągalnych kredytów. W badaniu udział wzięło sześć banków polskich.
W  testach udział wzięło 128 banków z 28 krajów UE.

Scroll to Top