Sytuacja po danych z USA

Odczyt Departamentu Pracy USA zaskakuje; wzrost liczby etatów poza rolnictwem o 126 tys. a w sektorze prywatnym o 129 tys. jest niższy nawet od szacunków.
Mocno negatywną wymowę tego odczytu zmienia stopa bezrobocia, która utrzymała się na poziomie 5,5 proc. w marcu, a dynamika płacy godzinowej była wyższa od oczekiwanej i wyniosła 0,3 proc. m/m.

Rynek uzyskał mocny pretekst do sprzedaży dolara, a inwestorzy powód do przemyśleń, czy teza o czerwcowej podwyżce stóp przez FED ma rację bytu.

 

Na BOSSA USD tygodniowy układ jest spadkowy, ale warto zwrócić uwagę na dwie kwestie. Nie doszło do pokonania wsparcia z ubiegłego tygodnia (80,71 pkt.), a mocne poziomy to rejon 80,13 pkt.
Dużą niepewność niesie ze sobą perspektywa przyszłotygodniowych wydarzeń w Grecji, kiedy to przypada termin spłaty części pożyczki z MFW na kwotę 430 mln EUR.

Na wykresie EUR/USD od rana istnieje potencjalna formacja RGR. Nawet jeżeli miałoby dojść do testowania okolic ważnego oporu 1,1096. Naruszone mogłyby zostać ostatnie szczyty na 1,1041 i 1,1051, a wyjście wyraźnie ponad 1,1096 będzie zmniejszać prawdopodobieństwo zaistnienia RGR.

Scroll to Top