Powrót do Formacje Liniowe

Kanał Trendowy

 

Kanał Trendowy – jest odpowiedzialny za wyznaczenie kierunku tendencji, podobnie jak przy linii trendu. Kanał trendowy tworzą dwie równoległe względem siebie linie, które dotykają po minimach i maksimach cen. Przy kanale trendowym bardzo wyraźnie widać poziom wsparcia oraz poziom oporu.

Kanały te dzielimy na 3 grupy:

*wzrostowe

*spadkowe
*boczne, horyzontalne

 

kanał trendowy

Kanał trendowy