Ocena koniunktury

Koniunktura lipcowa w przemyśle oceniana jest pozytywnie, lepiej niż przed rokiem. Oceny bieżącej i przyszłej produkcji oraz prognozy portfela zamówień są korzystne, natomiast sytuacja finansowa oceniana jest negatywnie. W najbliższym kwartale można oczekiwać lekkiego spowolnienia wzrostu portfela zamówień. Diagnozy i prognozy produkcji są korzystne, choć ostrożniejsze. Utrzymuje się nadmierny stan zapasów wyrobów gotowych oraz niewielki wzrost należności od kontrahentów. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest nadal troszkę negatywnie,  prognozy są mniej korzystne od zakładanych  w czerwcu. W najbliższym kwartale zatrudnienie może zmniejszyć się w niewielkim stopniu a ceny wyrobów przemysłowych mogą spadać.

Scroll to Top