PGNiG będzie nadal na giełdzie

Prezez URE uznał, że trzeba rozważyć wycofanie PGNiG z giełdy w celu rozwiązania problemu bezpieczeństwa energetycznego zapisanego w statucie spółki. Ministerstwo Skarbu Państwa traktuje jednak PGNiG jako strategiczne aktywo i nie planuje wycofywania jej z giełdy. Potrzebna jest dyskusja o przyszłości PGNiG i należy przemyśleć wszystkie scenariusze. Skarb Państwa posiada 72,40 % akcji w kapitale zakładowym spółki, a do pozostałych inwestorów należy 27,60 % udziałów.

Scroll to Top