Strach zwiastuje zwyżki

W ciągu zaledwie miesiąca „indeks strachu” VIX skoczył o ponad 60 % co zwiastuje zwyżki na Wall Street.

Skoki VIX najczęściej wskazują na wzmożoną awersję inwestorów do ryzyka. Gdy dochodziło do ponad 50% odbicia VIX z 63-dniowego minimum, a S&P 500 był powyżej 200-dniowej średniej kroczącej , wówczas jego stopa zwrotu w kolejnym kwartale była dwukrotnie wyższa, od średniej.

Ta teoria, która daje wskazówki co do koniunktury na Wall Street, ma wielu krytyków, którzy twierdzą, że jest to jedynie indeks oczekiwanej zmienności, powstający na podstawie cen różnych opcji na S&P 500. Zmienność rośnie, gdy akcje tanieją, więc zakładają, że oczekiwania na wzrost zmienności to oczekiwania na przecenę akcji.  W praktyce jednak podwyższona zmienność może towarzyszyć również zwyżkom cen akcji.

VIX to miernik oczekiwanej zmienności, a nie wskaźnik kierunku, w jakim będzie zmierzał rynek. Zwyzki na Wall Street zapowiadają dane z amerykańskiej gospodarki.

Scroll to Top