Białoruś otrzyma od Rosji kredyt

Ministerstwa Finansów Białorusi i Rosji podpisały porozumienie o przyznaniu Białorusi kredytu państwowego wysokości 1,55 mld dolarów na okres piętnastu lat, wliczając w to 5-letni okres odroczenia spłaty. Wraz z 450 mln dol. kredytu otrzymanego w lipcu tegoroczne wsparcie finansowe dla Białorusi ze strony rządu rosyjskiego wyniesie 2 mld dol. Nowy kredyt zostanie wykorzystany na obsługę zadłużenia Białorusi oraz uzupełnienie rezerw walutowych.

W czerwcu rosyjski bank przyznał Białorusi krótkoterminowy kredyt wysokości 2 mld dolarów i miał być przeznaczony na uzupełnienie białoruskich rezerw walutowych.

Białoruś będzie musiała w 2015 r. przeznaczyć 3 mld dolarów na obsługę zadłużenia zagranicznego,  2 mld mają pochodzić z dochodów budżetowych, a pozostały miliard Białoruś zamierza zrefinansować.

Scroll to Top