Deflacja na rekordowym poziomie.

Spadek cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2014 r. wyniósł 1,0 p% przy założeniu  0,9 %.

Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika miały niższe ceny żywności – o 3,5 %, transportu – o 6,5 % oraz odzieży i obuwia o 5,0 %.

Zarówno w przypadku żywności jak i paliw nie należy spodziewać się istotnych zmiany kierunków cen tych towarów. Przesądzone jest utrzymywanie się deflacji w Polsce także w całym pierwszym oraz drugim kwartale br.. Przedłużająca się deflacja niepokoi Radę Polityki Pieniężnej.  Rada znając dane z gospodarki realnej, dotyczące m.in. dynamiki PKB i jego struktury w czwartym kwartale 2014 r. oraz marcowej projekcji inflacji i PKB,  zdecyduje się na kolejne cięcie stóp procentowych. W zależności od działań na rynku walutowym i rynku obligacji rządowych obniżka może wynieść 25 lub 50 pb.

W całym 2014 r. ceny konsumpcyjne ogółem nie zmieniły się, natomiast ostatnio tak niski poziom wskaźnika notowany był w 1972 r.  Zwiększyły się opłaty związane z mieszkaniem oraz wyższe ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych . Staniały odzieży i obuwie,, żywność i napoje bezalkoholowe, a także w transport. W koszyku żywności najbardziej potaniał cukier (o 28,8 %)., warzywa  (o 3,6 %.), ryż, owoce i mąka .

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.