W styczniu Polska miała 742,8 mln euro nadwyżki w handlu zagranicznym

W styczniu Polska miała 742,8 mln euro nadwyżki w handlu zagranicznym.

Wartość eksportu w styczniu wyniosła 13 mld 403,6 mln euro, a importu 12 mld 660,8 mln euro, czyli wzrost o 0,6 % w eksporcie i spadek o 5,7 % w imporcie.

Największe rynki eksportowe Polski to Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Francja, Holandia, Włochy, Rosja, Węgry, Hiszpania, Szwecja, zaś najwięcej importowaliśmy z Niemiec, Chin, Rosji, Włoch, Francji, Czech, Holandii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Belgii.

Ujemne salda 568,4 mln euro odnotowano w handlu z krajami rozwijającymi się i z krajami Europy Środkowo-Wschodniej.  Nadwyżkę 3 mld 660,5mlm euro Polska uzyskała w obrotach z krajami rozwiniętymi, w tym z krajami UE. Udział krajów rozwiniętych w eksporcie ogółem wyniósł 86,3 % a w imporcie 62,5 %.

Udział Niemiec w eksporcie zwiększył się o 1,7 pkt proc. i wyniósł 28,2 %, a w imporcie zwiększył się o 1,2 pkt. proc i stanowił 22,1 %. Dodatnie saldo w handlu z Niemcami wyniosło 982,6 mln euro.

Udział Rosji w eksporcie obniżył się o 0,8 pkt proc. i wyniósł 3 %, w imporcie był niższy o 5,5 pkt. proc. i stanowił 8,5 %. Ujemne saldo w handlu z Rosją wyniosło 669,4 mln euro.

Ukraina zajmowała osiemnaste miejsce na liście naszych partnerów handlowych w eksporcie oraz dwudzieste trzecie – w imporcie. Udział Ukrainy w eksporcie obniżył się o 0,4 pkt. proc. i wyniósł 1,3 %, natomiast w imporcie był niższy o 0,3 pkt proc. i stanowił 0,8 %.

Dodatnie saldo w handlu z Ukrainą wyniosło 73,6 mln euro wobec 91,9 mln euro. Wśród głównych partnerów handlowych Polski odnotowano wzrost eksportu do Hiszpanii, na Węgry, do Holandii, Niemiec, Czech, Wielkiej Brytanii, Włoch i Francji, a importu – z Chin, Stanów Zjednoczonych i Niemiec. Spadek eksportu odnotowano w obrotach z Szwecją i Rosją, natomiast importu – z Rosją, Włochami, Holandią, Francją, Czechami, Belgią i Wielką Brytanią.

Scroll to Top