Złoty słabszy po wyborach prezydenckich

Zaskakujące wyniki I tury wyborów prezydenckich w Polsce wpłynęły na notowania złotego. Złoty zareagował osłabieniem w relacji do głównych walut.

Ryzyko polityczne to jeden z trzech elementów, które stoją za dzisiejszą deprecjacją polskiej waluty. Pozostałe argumenty to spadek notowań EUR/USD oraz pogorszenie nastrojów na rynkach europejskich. Tak naprawdę wybór pomiędzy Dudą a Komorowskim jest wyborem pomiędzy przedstawicielami dwóch największych sił politycznych w Polsce i nie niesie najmniejszego zagrożenia dla prowadzonej polityki gospodarczej. Czynnik ryzyka politycznego stracił  znaczenie w momencie wejścia Polski do Unii Europejskiej, i ma jedynie krótkotrwały charakter.

W drugiej połowie tygodnia to czynniki krajowe będą wpływać na naszą walutę. W czwartek zostaną opublikowane kwietniowe dane o inflacji oraz dane nt. podaży pieniądza. Dzień później  uwaga inwestorów będzie się koncentrować na wstępnych szacunkach dynamiki polskiego Produktu Krajowego Brutto (PKB) w okresie pierwszych trzech miesięcy 2015 roku.
Presja popytowa na waluty sprawia, że mogą one jeszcze podrożeć, zanim krajowe dane w drugiej połowie tygodnia prawdopodobnie ponownie umocnią złotego.

Scroll to Top