Rząd przyjął ustawę dot.krótkiej sprzedaży

Dzisiaj rząd przyjął projekt zmian w ustawie o obrocie instrumentami finansowym dot. krótkiej sprzedaży, dzięki czemu inwestorzy mogą zarabiać na spadkach ceny papierów wartościowych.

Celem projektu jest dostosowanie krajowych przepisów odnośnie krótkiej sprzedaży do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

Krótka sprzedaż  to strategia inwestycyjna, która polega na sprzedaży papierów wartościowych nie będących własnością sprzedającego, czyli  zarabianie na spadkach kursów. Inwestor zobowiązuje się do zbycia papieru wartościowego, jeśli przewiduje spadek jego ceny. Jeśli jego oczekiwania się sprawdzą, osiągnie zysk będący różnicą kwoty sprzedaży a zakupu.

Organem nadzorującym będzie Komisja Nadzoru Finansowego, która może nakładać ograniczenia i zakazy na transakcje krótkiej sprzedaży i swapy ryzyka kredytowego w sytuacji zagrożenia stabilności finansowej.

Projekt przewiduje również wzmocnienie nadzoru oraz przejrzystości rynku instrumentów pochodnych.

Naruszenie przepisów dotyczących krótkiej sprzedaży i instrumentów pochodnych KNF będzie mogła nałożyć kary od 500 tys. zł do 1 mln zł, lub 10 % przychodu, jednak nie więcej niż 10 mln zł.

Scroll to Top