Duży wzrost cen złota i srebra.

Najwięcej uwagi inwestorów przyciągał wczoraj rynek metali szlachetnych. Cena złota wzrosła o 2,3%, a notowania srebra mocno zwyżkowały aż o 4,5%. Główną przyczyną wzrostu było zwiększenie awersji inwestorów do ryzyka na globalnym rynku, a co za tym idzie do większej atrakcyjności metalu jako  bezpiecznych aktywów.

Wpływ na to ma rozchwiana sytuacja polityczna w Grecji oraz sytuacja na rynkach akcji. Innym czynnikiem sprzyjającym wzrostom cen złota jest słabość amerykańskiego dolara.

Z kolei ceny srebra są silnie skorelowane z notowaniami złota, więc wyraźny wzrost cen żółtego kruszcu pociągnął w górę także notowania srebra. Dzisiaj notowania złota i srebra są stabilne, w dłuższej perspektywie jednak wciąż na rynkach tych panuje trend spadkowy.

Na ceny złota i srebra w niewielkim stopniu wpływają dane dotyczące popytu na złoto fizyczne. Popyt na złoto i srebro w formie biżuterii, a także sztabek i monet, nie był szczególnie imponujący.

Część inwestorów jest  zachęcona relatywnie niskimi cenami metali szlachetnych. Jesienią widoczne było pewne ożywienie popytu na złote i srebrne monety American Eagle.
Tegoroczna sprzedaż tych monet tak będzie znacznie niższa niż w rekordowym poprzednim roku, kiedy to sprzedaż mocno podskoczyła w kwietniu, po gwałtownych spadkach cen metali szlachetnych.

Scroll to Top