Złoty na rynku walutowym

Złotówka dzisiaj zyskuje na wartości względem euro. Po świetnych danych z polskiej gospodarki kurs EUR/PLN przełamał granicę 4,00. Skala aprecjacji złotego do pozostałych głównych walut  nie jest tak duża.

Na notowaniach USD/PLN dzisiejsza aprecjacja złotego sprawiła, że kurs  testuje lokalną linię trendu wzrostowego. Test wypada pozytywnie. Pokonanie minimum z tego miesiąca pozwoliłoby na pogłębienie korekcyjnej sekwencji spadkowej do okolic poziomu 3,60. Oznaczałoby to zbudowanie fali trzeciej w tej strukturze spadkowej.

Notowania GBP/PLN wybiły się dołem z konsolidacji w kształcie kanału wzrostowego. Otworzyło to  drogę do ataku minimów z tego miesiąca oraz 61,8% zniesienia sekwencji wzrostowej z grudnia ubiegłego roku .

Notowania EUR/PLN najpierw wybiły się dołem z krótkoterminowej konsolidacji, która przyjęła kształt trójkąta rozszerzającego, następnie dotarły do poziomu tegorocznych minimów zanotowanych i pozytywnie przetestowanych w tym miesiącu. Ruch w dół wyhamował dopiero w okolicy poziomu 3,98. Ostatnio euro tak tanie było w 2011 roku. Obecnie przewagę na tym rynku przejęła strona popytowa. Taki obrót spraw jest  sygnałem potwierdzającym długoterminowy trend spadkowy na tej parze.

Scroll to Top